گروه هنری رادیکال در سال ۱۳۹۶ در تهران پایه گذاری شد تا بازتابی از نمود حرفه‌ای و دامنه خدماتی باشد که به مشتریان خود ارائه می‌کند.

گروه هنری رادیکال خود را مختص خلق، ترویج و نشر عکاسی، ویدیوگرافی، طراحی، چاپ و قاب کردن دست‌ساز و همکاری با هنرمندان در حال ظهور و جلوتر از نسل خود قرار داده.

از شروع طوفان فکری تا قاب کردن و نصب، مشاوران مطلع و هوشمند خدمات کاملی را برای رسیدن به هدف مشتری ارائه می‌دهند.

مجموعه هایی که به ما اعتماد داشته اند.